מַחסָן

כשאתה חולם על המחסן, אז החלום הזה מייצג את הרגשות והתכונות שנמצאו. המחסן יכול גם לציין עם זיכרונותיו של החולם מהעבר. אם המחסן ריק, אז זה מציע לך לקחת קצת זמן ולעזור לעצמך ברגשות חיוביים.