אגסים

חלום האגס מסמל אחריות או רעיונות אחראיים. דוגמא: גבר חלם על אישה שהוא אוהב למסור לו סל אגסים. בחיים האמיתיים הקדיש הגבר זמן רב לחשוב על עזרה לאישה זו בעסקיה הנאבקים.