מַסרֵק

לחלום שבחלום שאתה מסרק את שיערך מתפרש כסמל את הצורך שלך לארגן ולסווג את מחשבותיך. אתה צריך למצוא או לחקור כמה אלמנטים שלא ברורים לך במצב או במערכת יחסים. אם אתה רוצה להבין טוב יותר את החלום שלך, אנא קרא על השיער.