לְסַנֵן

לחלום המסננת, זה מצביע על הכוח להשוות את הבחירות שלך ולקבל החלטה טובה ואינטליגנטית.