נוצות

החלום על נוצה מסמל השראה או את הפוטנציאל שלו. אמונות שמרוממות אותך, גורמות לך לחשק חופש, או להתעניין ברצון לעשות משהו מדהים. אתם עשויים להיות מופתעים ממה שמישהו אחר השיג או רוצה ללכת בעקבותכם. הידיעה שאתה יכול לעשות משהו, אם תרצה. שקול את הצבע ואת סוג הציפור כדי לקבל סמליות נוספת. נוצות כחולות היו מייצגות השראה חיובית. נוצות אדומות מייצגות השראה שלילית או מממשות את הפוטנציאל שלך להיות מרמה או כועסת. עיין בסעיף ערכות הצבעים לקבלת מבט מעמיק יותר על סמליות הצבעים.