קַטלִית

לקיים אינטראקציה עם האגן שלך או לראות את האגן שלך, כשאתה חולם יש לזה משמעות סמלית לגבי דעתך על המין השני. אגן כסמל החלום עשוי להצביע על קשיים מיניים ותחושת הגבריות או הנשיות שלך. לחלופין, החלום הזה עשוי להראות שיש לך בעיות ביצירתיות. יתכן שתצטרך לשנות משהו בסביבתך. בנוסף, אתה צריך להיות יותר אקספרסיבי.