שיער ערווה

כשאתה רואה את שיערך הציבורי בחלום, פירוש הדבר שבסופו של דבר קיבלת את תשוקותיך המיניות וחקרת.