מַחצָבָה

לחלום המחצבה הוא מציין את הפער שנעשה בינך לבין מחשבתך החיה.