אַגרָה

החלום של ביתן אגרה מסמל חובה או עלות אישית הפועלים כמכשול למטרות שלך. דבר אחד שאתה צריך לכבד לפני שאתה מתקדם עם מה שאתה רוצה. נסיעה מעבר לתא אגרה יכולה לשקף את אתגר הכללים, לכבד מישהו, להתעלם מהחוקים או להפר הבטחה.