רועה

אם אתה חולם על הכומר, אז הוא מייצג את המאפיינים התומכים באישיותך. החלום מראה גם צפות, רגולציה והנחיות.