תיקיה

התיקיה בחלום מצביעה על הצורך בארגון מיומנויות בחייכם. יתכנו כמה דברים שהם מחוץ לפרופורציות ואין שום דרך לשמור על דברים במקום שהם שייכים להם. שימו לב לדברים שהיו בתיקיה.