פַּארק

לחלום ולראות את עצמך או מישהו בחלום שנמצא בפארק מייצג בריחה זמנית מהמציאות. זה מעיד על התחדשות, מדיטציה ורוחניות. זהו גם אינדיקציה לתקופת הסתגלות מחדש לאחר סכסוך אישי רציני או סיום פרשת תשוקה. לחלום שאבדת בפארק, מעיד על המאבקים שלך בקריירה, בזוגיות או בבעיה אחרת. אתה יכול להרגיש מנוכר על ידי החברה. חולמת שחנית את המכונית שלך באזור שאינו חניה,