קרובי משפחה

לראות את קרוביך זה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא בעיות או רגשות משפחתיים. הם מייצגים איזשהו היבט של עצמך.