קירות

אם אתה חולם לראות קיר בזמן שאתה חולם, אז חלום כזה מסמל מחסומים ומכשולים. החלום מציע שתסתכל טוב יותר על מה אתה מוקף. עליכם להבין כי אין גבולות למה שתוכלו להשיג. אם הרסת את החומה, פירוש הדבר שהתחלת להתגבר על המחסומים שיצרו עבורך את הדרך שלך. אם אתה בונה את הקיר, הוא מראה את המגבלות שקבעת לעצמך וכעת אינך מסוגל להבין את הדברים. אם היית מסתתר מאחורי הקיר, אז זה מציין את אישיותך הביישנית. אולי אתה רוצה להשיג את מה שאתה רוצה, אבל חושש בגלל הגישה הביישנית שלך. אם מישהו צריך לירות בך דרך החומה, עליך להתכונן לדברים בלתי צפויים.