לִדפּוֹק

ראיית הבורג בחלום, מסמלת את האסוציאציות למיניות. החלום יכול להצביע גם על נטיית אישיותך לתקן הכל בפרטים קטנים. לחלופין, החלום יכול להיות אינדיקציה לאישיותך לקלקל את הדברים הקטנים, מה שאומר שאתה צריך להיות מסודר יותר.