פָּרָג

לחלום ולראות פרג, כשאתה חולם, הוא סימן מוזר לחלום שלך. סימן זה מציין הקרבה שעליכם להקריב על מנת שעשיתם. לחלופין, זה מציע שתצטרך ללמוד לשכוח או לסלוח. למדו להרפות את העבר ולהסתכל לעתיד.