פָּגוֹדָה

לחלום ולראות פגודה בתהליך החלום, יכול להיות הסמליות של טיול קצר.