חבילות

החלום על חבילה שהועברה מסמל את ההכרה באזור כלשהו בחיים שחיכיתם לו. רואים את התוצאות הצפויות. אדם או סיטואציה עושים את מה שציפית. החלום על מסירת הזמנה יכול לייצג את מילוי ההבטחות שלך או לבצע את הצפוי לך.