קיפוד ים

חלום של קיפוד ים מעיד על חוסר אונים של מדינתה במצב מיוחד