הסופרים

כדי לקיים אינטראקציה עם Supremes, כשאתה חולם, זה מתבלט כסימן לרווחים שלך, להישגים ולהישגים שלך. לחלום על משהו שהוא חשוב יותר, דרגה, משמעות, אופי, או הישג יכול להיות גם מטפורה להיותך העליון. בחלום See the Supremes מייצג גם שאתה נמצא על סיטואציה או נסיבות כלשהן.