מזרח

אם אתה במזרח, בחלום שלך, אז החלום הזה מעיד על ידע, רוחניות והבחנה.