אֵיבָר

לשמוע או לנגן איבר, כשאתה חולם, זה סימן מוזר לחלום שלך. סימן זה מציין את הקשר הרוחני שלך ואת השקפותיך הדתיות. החלום יכול להיות גם מטאפורה לייצוג הפין.