חוֹל

לראות את החול הוא מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא שינוי בפרספקטיבה או שינוי בגישה שלך. שקול גם את הביטוי המוכר: ~חולות הזמן~, בו הוא עשוי להציע שאתה מבזבז את זמנך או נותן לזמן לעבור. לראות את החול הרטוב ניתן להבין את ביטוי התודעה המודעת שלך מכיוון שאתה חסר תחושת איזון בחייך.