פעולה

בחלום לראות את עצמך או מישהו אחר במבצע, הוא מציע שאתה צריך להוציא משהו מהמערכת שלך. יתכן שתצטרך לוותר על משהו או לשנות את הרגלים. אתה צריך לחתוך משהו מהחיים שלך. לחלום שאתה פועל על מישהו, מעיד שאתה מתמודד עם כמה סוגיות רקע או מחשבות מודחקות. אם אתה רוצה להבין טוב יותר את החלום שלך, אנא קרא על הניתוח.