צופה

החלום על צפייה במשהו יכול לשקף את רגשותיך הבלתי משוחדים לגבי מצב. מצב או התנהגות של האדם האחר שאתה מתוודע אליו. לראות וללמוד ממשהו שמעולם לא קרה לפני כן. זה יכול להיות גם ייצוג של המודעות העצמית שלך למעשים שלך. באופן שלילי, התבוננות בעצמך יכולה לשקף מודעות להתנהגותך הרעה או לבעיות אישיות שלך. לתת למשהו רע לקרות בכוונה. זה יכול להיות גם סימן לכך שאתה לא עושה מספיק כדי לתקן בעיה או לעמוד בעצמך.