מפרקי אצבעות

קיום אינטראקציה או מציאת או ראיית פרקי אצבעות, כשאתה חולם, מעיד על הכיוון שלך להצלחה. פרקי אצבעות מתקשרים גם כסמל לעבודה קשה ושקדנות.