בת חורגת

אם ראיתם את נורה בחלום, החלום ההוא מבטיח שינויים גדולים בחייכם. תלוי במערכות היחסים שלך עם כלתך בחלום, תחווה וריאציות נעימות או לא נעימות.