קשר, לולאה, מייל ימי

לראות קשרים מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה דאגה רבה לעניינים לא משמעותיים. יתכן שאתה מנסה למצוא פיתרון לסיטואציה. זה גם מציין מגבלות והגבלות על מחשבותיך, רגשותיך ומעשיך. לחלום שאתה קושר קשר, מסמל את האופי העצמאי והבלתי מתפשר שלך. יש לך הכל בשליטה. זה יכול להיות גם איחוד של שני אנשים או התחייבות למערכת יחסים, כפי שעולה מהביטוי הבא ~קשר את הקשר~.