נימבוס, הילה, הילה

לחלום ולראות הילה סביבך או מישהו אחר, מציע צמיחה והתקדמות רוחנית עמוקה.