בחילה

לחלום שיש לך בחילה, פירושו שאתה סובל ממצב או מצב מגעיל בו אתה מנסה להיפטר.