נַרקִיס

למצוא או לראות נרקיס, כשאתה חולם, יש את המשמעות הסמלית של גאווה מוגזמת או התפעלות מהמראה שלך או להישגים שלך. סמל חלומי זה יכול להיות מטאפורה למישהו בחייכם הנרקיסיסטי. מצד שני, יתכן והסבר אחר, יש לו משמעות עמוקה והיא עומדת כמתווה לאהבה אלוהית.