חָרִישׁ

לחלום שאתה חורש, מעיד שאתה מתחיל מחדש. אתה מתכונן לצמיחה ולשינוי.