N (מכתב)

האות N בחלום מסמלת את יצירת הפוזיטיביזם בלבד. משהו שאתה עושה או חושב הוא ללא השפעה שלילית. חוסר היכולת להיכשל. N משקף התגברות על בעיות או שכבר התמודד עם ההיבטים השליליים של חייך. הסמליות N מבוססת על שני קווים אנכיים המייצגים יצירה משותפת. הקו מצביע על שמאל המייצג פוזיטיביזם. N הוא האות ה -14 של האלף-בית ובנומרולוגיה 14 זה מסמל חוויה, או משהו שלא מבטל.