לחרוש

אם ראית את המחרשה בחלום, אז זה מעיד על גילוי של כישרונות חדשים שזה עשוי לרמוז בחייך.