לְעַקֵר

החלום שמישהו או משהו מומתים, מעיד על כך שמתערערים איכותם של כנות והגינות.