חרדל

לראות חרדל צומח זה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא הצלחה ועושר. לחלום שאתה אוכל זרעי חרדל, מציין שאתה תצטער במרירות על כל פעולה חפוזה שאתה עובר כעת.