תַכרִיך

לראות תכריכה, כשאתה חולם, זה אומר השלמה, מוות או סוף דבר. מצד שני, יתכן שיש הסבר אחר, החלום מתפרש כהצעה שאתה מנסה להסתיר משהו. אולי אתה מדכא את רגשותיך. או שאולי אינך מוכן לפגוש (מישהו) פנים אל פנים בכוונה עוינת או טענה. המשמעות השלישית היא על היבטים בחייכם שצריך לחסל.