גְסִיסָה

כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את הפרשנויות של למות, למות.