רוטב

חלום הרוטב מסמל משהו שגורם לך כבר לעשות יותר מעניין או מרגש. אמונה, מצב או בונוס הופכים אותו למיוחד יותר. גורם שמרגש משהו יותר.