הַפָּלָה

כשהוא חולם שיש לך הפלה, מציע שרעיון כלשהו או תוכנית לא פעלו או אם זה היה לא בסדר. החלום יכול לשמש גם אזהרה מפני המשך דרך הפעולה שלכם. עליכם לשנות את מסלולכם או שתוכלו להסתכן באובדן משהו בעל משמעות וערך עבורכם. לחלופין, החלום עשוי להעיד שנעשה לך עוול בדרך כלשהי. אצל נשים הרות חלומות על הפלות נפוצים בשליש השני של ההיריון.