מודם (מודולטור ודמודולטור)

אם אתה חולם להשתמש במודם בחלום, החלום הזה אומר איך אתה מתקשר עם אחרים.