ילקוט בית ספר

כשאתה חולם לבד תרמילאים תרמיל מייצג את עצמאותך ואת היכולת לטפל בעצמך ללא עזרה מאף אחד. החלום הזה מראה שאתה פרסונה בטוחה, שלוקחת אחריות על מעשיך. נראה שתתמודדו עם תוצאות הדברים שעשיתם בעבר.