תַעֲרוֹבֶת

לחלום שאתה מערבב משהו פירושו תערובת של ניגודים באישיות שלך. התוצאה היא קבלת גישה גמישה יותר.