מוֹר

לראות מירר בחלום, זה מציין נכסים מוצלחים ותענוגות בלתי צפויים.