לְהַמֵר

החלום על הימור על משהו מסמל סיכון שאתה לוקח על עצמו את הסיכון של אדם או סיטואציה.