צבאי

לראות את הצבא מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא סמכות נוקשה והדחקה רגשית. ניתן להגיש תביעה משמעתית. אם שרתת עם הכוחות המזוינים, אז החלום הזה יכול לייצג את חוויותינו וזכרונות החיים האמיתיים שלנו.