פירורים

לחלום על או לראות את פירורי החלום או לעשות, יכול להעיד שאתה מרגיש שנשאר בחוץ. האם אתה מרגיש זר בכל סיטואציה?