מִשׁתָנָה

קיום אינטראקציה או מציאת או השתנה במשתנה, כשאתה חולם, מתבלט כסמל להתפרקות. המשתנה היא איתות לתהליך של איבוד הלכידות או הכוח במערכות היחסים האישיים שלכם.