מיקוזות

לחלום שיש לך קקוס, מונע ממך לחלות במחלה קלה.