הַטָלַת שֶׁתֶן

אם היית משתין בחלום, אז זה עשוי להעיד על הצורך האמיתי להשתין בחייך הערות. אולי אתה ישן בשקט, לפיכך, הצרכים הגופניים מטופלים בחלומות שלך. מצד שני, החלום על מתן שתן יכול לייצג את מצב נפשך, בו אתה נפטר שלא לצורך. אם ראית את עצמך משתין מול אנשים אחרים, אני מציע לך לעשות קצת פרטיות בחייך. אם אתה רואה שתן של מישהו אחר, זה מציין את הדברים שסירבת לקחת לאדם מסוים.